Областна администрация се включи в реализирането на стажантската програма в държавната администрация

     От 17.09.2012 г. до 17.10.2012 г., в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация - Добрич, започна своя стаж Ивелина Генчева Милева. Тя е петокурсник в Икономически университет Варна, специалност Банков мениджмънт и е назначена за един месец в администрацията по проект „Създаване на капацитет за бъдещето - провеждане на стажове в държавната администрация".

     Стажантската програма цели повишаване информираността на младите хора за възможностите за работа в държавната администрация и включва едномесечен неплатен стаж с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с дейността на съответната административна структура. Стажът е добър старт за кариерното развитие и възможност за придобиване на нови знания и умения.

     Програмата предвижда стажовете да се проведат на два етапа в периода септември-ноември 2012 г., като вторият етап ще се проведе в периода 29 октомври - 29 ноември 2012 година.

     На снимката: Главният секретар на Областна администрация Божидар Божилов представи пред служителите стажанта Ивелина Милева.
Актуално

съобщение

анкета