Областна администрация Добрич обявява конкурс за две работни места

     Областна  администрация гр. Добрич на основание Заповед  №  РД-11-10-214 от 14.09.  2012г. на Областен управител на Област Добрич, чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжностите:

І.МЛАДШИ ЕКСПЕРТ с област на дейност регионално развитие и административен контрол ІІ.МЛАДШИ ЕКСПЕРТ с област на дейност държавна собственост.

     Пълния текст на обявата за конкурса, можете да прочетете тук .
Актуално

съобщение

анкета