Областният управител потърси съдействие от кметовете за събираемостта на задълженията към В и К по общини и населени места

     Днес, 17 септември, Областният управител проведе работна среща, на която с кметовете на общини бе обсъден сериозният проблем с нарушеното водоподаване в Добрич и угрозата от водна криза, пред която бе поставена областта. 

     Областният управител Желязко Желязков запозна накратко кметовете на осемте общини с обобщена информация за възникналия много сериозен проблем с водата през изминалата седмица и събитията произтекли от действията на електроснабдителното дружество Енерго-Про ЕАД: прекъсването на ел. захранването към обекти на В и К Добрич, което стана причина за нарушаване на водоподаването в областния град. В крайна сметка, усилията от страна на държавата в лицето на Областна администрация за търсене на конструктивно решение, разговорите с финансови институции и активната намеса на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, доведоха до компромисен вариант: погасяване на половината задължения с банков кредит, а останалата част да се разсрочат.

     Областният управител предостави справки за съответните задължения по общини като препоръча да се проверят всички общински структури и да се ангажират много сериозно кметовете на населени места. „Идеята е, да направим всичко възможно, гражданите да си плащат. Да заострим вниманието им, защото не може да се живее на гърба на коректните платци"- категоричен е Областният управител Желязко Желязков.

     Всички кметове заявиха съпричастност към предложението за сериозни мерки и съвместни усилия с В и К в тази насока, и споделиха своите виждания в следния порядък: Да се направят щателни проверки и да се видят длъжниците - бивши собственици и наематели, да се изчисти давностният срок, защото има много стари задължения, да се започне с предупреждение към големите длъжници и да се премине към по- крути мерки като поетапно спиране на водата.

     „Да сядат юристите на В и К и на общините, да обсъдят и да излязат с решение, което да се съгласува с принципала - МРРБ, да се обикаля буквално „от врата на врата", ако трябва да се направи график, да се разговаря с хората по селата, в противен случай сме изправени пред остър социален проблем", заяви Областният управител.

     Около тази позиция се обединиха участниците в срещата, сред които бе и инж. Иво Колев, представител на В и К - Добрич.
Актуално

съобщение

анкета