Европейската комисия стартира фотоконкурс ''Европа в моя регион”

     Европейската комисия стартира фотоконкурс ''Европа в моя регион", с краен срок за подаване на снимки 31 август 2012. В конкурса могат да участват проекти, финансирани в рамките на Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г. Наградата  ще е  фото-оборудване на стойност до 1000 EUR и екскурзия за двама до Брюксел.

     Можете да участвате със снимка на проект, изпълняван в Румъния/България, който е бил или все още се финансира от Европейските Фондове за Регионално Развитие.

Конкуренцията включва две категории:

  • "Моят проект" - за бенефициентите на Програмата за Трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 г.
  • "Очевидец" - за всеки, който живее в ЕС, видял е или е участвал в проект, който му харесва в неговия регион или друг региони на ЕС.

     Изображението /снимката/ трябва да включва доказателство, че проектът е финансиран от фондовете на ЕС за развитие на регионите - например един билборд, индикатор, табела и др. с името на проекта, логото на програмата, която се финансира и знамето на Европейския съюз.

     Снимката трябва да бъде публикувана на Facebook страницата на Комисията - секция "Европа в моя регион - фотоконкурс":

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573

Снимките ще бъдат оценявани от гледна точка на естетическа стойност, качество, креативност и значение за регионалната политика на Европейския съюз.

Ще бъдат избрани двама победители от всяка категория:

  • един чрез гласуване (харесвания - гласуването ще започне на 31 август и ще приключи на 7 септември)
  • другите определени от журито, от снимките с най-много харесвания

     Победителите ще получат 1000 евро за покупката на цифрово оборудване и екскурзия за двама в Брюксел по време на Дните на отворените врати - Европейската  седмица на регионите и градовете (8 - 11 октомври 2012 г.).

     Повече информация за конкурса на Twitter: @ EU_Regional  и Facebook страницата: https://www.facebook.com/EuropeanCommission.
Актуално

съобщение

анкета