До 17 август в дирекции „Бюро по труда“ ще се приемат документи за участие в програмата “Старт на кариерата”

     Националната програма се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Работните места са в министерства, ведомства, агенции и териториалните им поделения, както и в областни и общински администрации.

     Процедурата за кандидатстване продължава до края на тази седмица /17 август 2012 г./ в бюрата по труда, където се приемат документи за прием в програмата, като условие за участие е притежаваното образование и квалификация на кандидатите да отговаря на изискванията за заемане на съответното работно място.

     Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и документите за кандидатстване са публикувани на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, както и във всички бюра по труда.
Актуално

съобщение

анкета