Резултати от проведено заседание на Областна епизоотична комисия.

        Във връзка с констатирано огнище на заболяването Африканска чума по свинете на територията на Украйна, Областния управител на област Добрич свика Областна епизоотична комисия на заседание, която се проведе на 08.08.2012 г. от 10 часа, в сградата на Областна администрация - Добрич.

        На заседанието бяха разгледани и предприети съответните мерки по превенция срещу заболяването, като комисията взе решение да бъдат изпратени писма до кметовете на общините на територията на областта за свикване на Общинските епизоотични комисии, които да разгледат евентуалните мерки по превенция срещу болестта, както и да  обърнат внимание върху контрола по изхвърлянето на отпадъци от курортните комплекси на територията на съответната община. В унисон с изложеното, комисията акцентира върху необходимостта от предприемане на засилен контрол от ГКПП „Кардам"  и ГКПП „Дуранкулак" на пристигащите граждани от засегнатите от болестта страни, като важен момент при извършване на съответната проверка е митническите органи да следят по-строго за пренасяне на сурово месо и месни продукти.

        В заключение бе взето решение, Областния управител на област Добрич, да  сформира  комисия с цел извършване на проверка на общинските сметищата на територията на областта, относно депониране на хранителни отпадъци, които могат да се явят предпоставка за възникване и разпространение на заболяването и недопускането на нерегламентиран достъп на хора и животни до тях.
Актуално

съобщение

анкета