Върнати решения на Общински съвет Балчик

     На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител издаде Заповеди за връщане за ново обсъждане на четири решения по Протокол №14  на Общински съвет Балчик от заседание, проведено на 28.06.2012 г.

     Заповедите на Областния управител можете да прочетете тук.
Актуално

съобщение

анкета