Френска визита по пилотен проект на Областна администрация

 

     Двудневна работна среща по проект „Зелената мрежа на Добруджа" се проведе в Областна администрация. Представителите на френската страна имаха основна задача да  оценят напредъка по плановите дейности и етапи на проекта и да консултират българската страна относно различни аспекти на координация на политиките  в сферата на опазването на околната среда. Френските  партньори - високопоставени служители в държавната администрация  - Франсис Жора и Ксавие Живле,  дадоха висока оценка на екипа, работил по проекта под ръководството на гл. секретар Драгой Драгоев и с участието  на Държавен експерт инж. Росен Павлов, Ангел Драгостинов- началник отдел „Регионално развитие и административен контрол" и ст. експерт инж. Пламен Станев. Дадени бяха последни препоръки в дейностите около  финализирането  на проекта.

     В разговор с гостите, Областният управител д-р Ердинч Хаджиев подчерта, че с реализирането на проекта ще се гарантира един съвременен механизъм за координация на политиките на местно и национално ниво, не само в сферата на екологията. Изпълнението на проекта е тест за самата колаборация между отделните структури на местната и централна власт, и подобряването на координацията между тях  вече ще бъде един добър резултат с практически измерения.

     Изграждането на  модерен WEB-портал /основна цел на проекта/,   ще е от полза не само на местно, но и на национално ниво. Ще бъде създадена информационна мрежа и база данни на регионален принцип, които да обединят и подобрят взаимодействието и наличната екологична информация, свързана със защитените местности, държавните политики за опазване на околната среда, държавните структури, природозащитните организации, представителите на бизнеса и структурите за обучение на подрастващите.  Ще се   повиши общественият достъп до информация за наличните природни ресурси, мерките за минимизиране на въздействието върху защитените зони и видове в областта. По този начин Област Добрич ще има своя принос към националната стратегия за устойчиво развитие, а също и към екотуризма.
Актуално

съобщение

анкета