Създаването на медицинско учебно заведение в Добрич ще даде тласък в развитието на целия регион

     Срещата на 4 юли в МБАЛ Добрич бе открита от Областния управител Желязко Желязков, който аргументира идеята за разкриване на медицинско учебно заведение в областния град с кадровия дефицит и острата необходимост от обезпечаване със специалисти в сферата на здравеопазването. В обръщението си към участниците, той изрази увереност, че реализирането на това добро и перспективно начинание, ще е в интерес на младите хора, желаещи да получават образование „на място", а жителите на областта, ще имат достъп до специализирана и професионална медицинска помощ, съобразно държавната политика в областта на образованието, здравеопазването и науката. В същото време, бе подчертано, че екипът на Областна администрация си дава сметка за предстоящата напрегната работа по акредитация, за което се разчита на екипност в провеждането на процедурата.

     Ректорът на Медицински университет Варна проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н., горещо подкрепи идеята, като я определи като съвсем навременна: Готови сме да си партнираме в този процес с областното и общинско ръководство, заяви той. В състояние сме да развиваме и разширяваме дейността, продиктувана от обективна необходимост според потребностите не само на Добрич, но и на целия Североизточен район.

     Резултатите от предварителното проучване във връзка с идеята за възобновяване на филиала към МУ Варна, представи зам. областният управител д-р Катя Ганова, която съобщи, че са проведени две анкети в периода 25-28 юни 2012 г. Те са свързани с проучване на нагласите: сред учениците от 10 и 11 клас на 13 училища и сред лекари и специалисти по здравни грижи в област Добрич. Участвали са 766 ученици  и специалисти от 4 лечебни заведения. Изводите от направеното проучване, д-р Ганова формулира така: Идеята за възобновяване на Медицински филиал Добрич, е одобрена от повече от 80%, както ученици, така и работещи в лечебни заведения. Тоест, съществува висока обществена подкрепа за тази инициатива. Данните говорят красноречиво за високия процент млади хора, които желаят да продължат образованието си в тази посока „на място".

     Заместник ректорът на МУ Варна проф. Тодорка Костадинова, д.и. и проф. д-р Негрин Негрев, д.м.н., акцентираха в своята презентация на темата за мисията и възможностите на Медицинския университет, като един национално признат лидер, който може да отговори на тези потребности. Вниманието бе фокусирано върху  предлаганите специалности и процедурата по акредитация. Посочен бе тревожен пример за недопустимо ниско съотношение медицинска сестра - лекар. При минимално изискване 2:1 (медицинска сестра - лекар). В България съотношението е  0,9 : 1.

     Презентирани бяха и възможностите за работа по проекти от доц. Емануела Мутафова, д.и. и инж. Деян Грънчаров.

     В хода на дискусията бяха обсъдени въпросите за: ресурси, база, създаване на работни групи. Максимално ефективно трябва да се работи, да се използва потенциалът на заинтересованите страни, бързо да се изготви  проектът с работно заглавие „Разкриване на филиал", с който да се кандидатства пред Националната агенция по акредитация. Потребността от специалисти е устойчива и тя гарантира устойчивост на проекта, подчерта проф. д-р Красимир Иванов. Наложително е да се започне подготовка на специалисти тук, на място, да се гарантира кариерното им развитие, за да бъдат те мотивирани. Финансов ресурс ще се намери, по- важно е изграждането на тези специалисти, категоричен бе ректорът на Медицинския университет, тъй като кадровият дефицит е не само национален и европейски, но и глобален проблем.

     Кметът на Добрич Детелина Николова и управителят на МБАЛ Добрич д-р Мариян Ананиев, както и гостът на срещата проф. Енчо Калчев,  гарантираха своята съпричастност и подкрепа като убедени съмишленици в реализиране на инициативата във възможни кратки срокове.

     Като благодари на всички участници в срещата за готовността за сътрудничество в предстоящия нелек процес на възобновяване на филиала към МУ Варна в Добрич, Областният управител Желязко Желязков декларира политическа воля и амбиция проектът да се случи, включително и заявена ангажираност от страна на народните представители от ПП ГЕРБ, с които вече е разговаряно. Очакванията са за подкрепа и от депутати от други политически сили, тъй като създаването на медицинско учебно заведение в областния център ще даде тласък на региона и е възможност нашите съграждани и всички добруджанци да получават резултатна медицинска помощ.   

     От страна на  Медицински университет Варна, в срещата взеха участие Проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н. - Ректор на МУ-Варна, Проф. Тодорка Костадинова, д.и. - Заместник ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество, Проф. д-р Негрин Негрев, д.м.н. - Директор на Медицински колеж - Варна, Доц. Емануела Мутафова, д.и. - Декан на Факултет по обществено здравеопазване, Доц. Соня Тончева, д.м. - Ръководител на катедра "Здравни грижи", Инж. Деян Грънчаров - Помощник-ректор.

     Организираното събитие в МБАЛ Добрич бе поредна стъпка в хода на водени разговори и срещи с ректора на Медицинския университет проф. Красимир Иванов и с управителя на МБАЛ Добрич д-р Мариян Ананиев, в резултат на които Областният управител стартира проучвателен процес за възобновяване на дейността на филиала на Медицински университет - Варна, с прием на специалисти по здравни грижи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

 
Актуално

съобщение

анкета