Работна среща с екипа на Областния информационен център

prev next

     По покана на Областния управител Желязко Желязков, днес, 4 юли, в пресцентъра на Областна администрация се проведе работна среща с екипа на Областния информационен център Добрич. В срещата взеха участие зам. областният управител Тодор Георгиев, главният секретар Божидар Божилов, директорът на специализираната дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" Валентина Николова, експерти.

     Екипът на ОИЦ - Добрич, бе в пълен състав: Надежда Семерджиева - управител, и експертите Мария Колева и Ивелина Илиева. Н. Семерджиева представи дейността на инфоцентъра, който е един от 27-те страната, създадени в края на 2011 г. в рамките на проекти, финансирани по ОП „Техническа помощ". В представянето бе акцентирано на основната цел на звеното: да подпомага бенефициентите с информация, която е от най- важно значение и често не достига до по- малките общини. Тази приоритетна услуга може да бъде в сферата на: Националната стратегическа референтна рамка, Структурните и Кохезионния фонд, открити процедури по оперативни програми, добри практики от областта, новия програмен период 2014 -2020 г. и др. Екипът предлага и услуги за логистика на различни събития, включително и такива, свързани с политиката на сближаване на Европейския съюз.

     Областният управител заяви подкрепа от страна на институцията, която оглавява и изрази убеденост, че Областният информационен център ще бъде надежден партньор на Областна администрация Добрич. Той пожела успешно сътрудничество и взаимодействие с органите на местната и държавната власт в интерес на жителите от областта, защото "Нашата цел е обща - да бъдем в помощ на публичния сектор, на общините от областта и отделните бенефициенти, които работят по проекти - обществено значими за региона", подчерта Ж. Желязков.

 
Актуално

съобщение

анкета