23 юни – Ден на служителите в държавната администрация

По случай 23 юни - Ден на служителите в държавната администрация, Областният управител Желязко Желязков поздравява служителите от всички администрации, териториални звена и структури на централната изпълнителна власт в Област Добрич.

     През 2002 г. Общото събрание на ООН определя 23 юни за Ден на държавната служба на Организацията на обединените нации. Четири години по- късно, през януари 2006 г., Министерски съвет обявява със свое решение 23 юни за Ден на служителя в държавната администрация на Република България. Тази година професионалният празник ще бъде отбелязан за седми път.

     На свое заседание от 20 юни т.г., Правителството одобри Доклада за състоянието на администрацията през 2011 г. Отчетът отразява изпълнението на приоритетните политики и напредъка на реформите в държавната администрация и изграждането на административния капацитет.

     В процеса на развитие на администрацията като компетентна, прозрачна, ефективна и с адекватна грижа за обществения интерес, своя принос дава и колективът на Областна администрация Добрич, който работи активно и целенасочено за постигане на заложените стратегически и оперативни цели, съответстващи на целите на Програмата на правителството на европейското развитие на България 2009 - 2013 г.

     В този контекст и в навечерието на професионалния празник, Областният управител поздравява всички служители от общински администрации, от териториални звена и структури на централната изпълнителна власт в Област Добрич. Поздравленията са отправени и към целия екип на Областна администрация Добрич: „Датата 23 юни е още един повод да си припомним, че държавната администрация дължи своето съществуване на обществото и нашата обща кауза е да служим на това общество! Носете с чест и достойнство държавната служба! Нека всеки един от нас работи с мисълта, че е отговорен и съпричастен за доброто взаимодействие и координация между местната и централна власт, териториалните структури и гражданите от общините на Област Добрич!" - пожелава Областният управител Ж. Желязков.
Актуално

съобщение

анкета