Зам. областният управител д-р Катя Ганова участва в Конференция на тема „Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020 г.”

     Днес, 15 юни, в София  се провежда конференция на тема „Националната стратегия на Р България за интегриране на ромите 2012-2020 г. - поглед към следващия програмен период". Целта е да се дискутират и предложат текстове, които обезпечават ресурсно изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите в ОП „Развитие на човешките ресурси". Срещата ще насочи вниманието на участниците в интеграционния процес на областно и общинско ниво към действията, които те трябва да предприемат за изпълнение на стратегията.

     Конференцията се организира от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, Министъра по управление на средствата от ЕС и Центъра за междуетнически диалог „Амалипе".

     Представител на Областна администрация Добрич е заместник областният управител д-р Катя Ганова.
Актуално

съобщение

анкета