Върнати решения на общински съвети

     Във връзка с извършване на служебна проверка по законосъобразността на приети решения от заседания на общинските съвети при общини Крушари, Тервел и Добричка, Областният управител издаде заповеди за връщане на решения с указания за тяхната отмяна или ново обсъждане.     

     Заповедите на Областния управител можете да прочетете в раздел Контрол по законосъобразност на актовете на сайта на Областна администрация.

 

 
Актуално

съобщение

анкета