Работна среща за актуализиране на Областния план за защита при бедствия

     Днес, 6 юни, в Областна администрация се проведе работна среща с представители на общини и структури, имащи отношение към актуализирането на Областния план. Срещата бе председателствана от главен експерт ОМП Красимир Куртев, който информира присъстващите за издадена Заповед на Областния управител за актуализиране на Областния план за защита при бедствия. В тази връзка е необходимо в много кратки срокове да бъде подадена необходимата информация от общините, съгласно нормативната база. 

     В хода на срещата, бе очертана законовата рамка, изискванията по изготвянето на общинските планове, поставиха се конкретни задачи на членовете на работната група, оторизирана с тази дейност.
Актуално

съобщение

анкета