Трети търг за морски плаж „Русалка”

     Със заповед на Областния управител на област Добрич се обявява трети търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж "Русалка", община Каварна, с активна плажна площ 4 460 кв. м.

Търгът ще се проведе на 22.06.2012 г. от 13.00 часа в сградата на Областна администрация - Добрич.

Начална годишна наемна цена на обекта - 7739 (седем хиляди седемстотин тридесет и девет) лева, без ДДС.

     Обявата за търга можете да прочетете в раздел "Обяви, съобщения, търгове" на сайта на Областна администрация Добрич.

 
Актуално

съобщение

анкета