Темата за интеграционната политика на местно ниво – предмет на Консултативен форум

     На 4 и 5 юни в к.к. „Св. Св. Константин и Елена" се провежда Консултативен форум за Североизточна България, чиято цел е да способства за активния обмен на добри практики и информация по темите на интеграционната политика.

     Събитието се провежда в рамките на проект „Подкрепа за интеграция ІІ" и се базира на успешно тестваната в област Бургас Методология за прилагане на политиките по интеграция, която предстои да бъде мултиплицирана на територията на областите Добрич и Варна.

     Проектът има за цел да изгради капацитет за прилагане на междукултурна компетентност на различни нива за осъществяване на интеграцията на имигранти в ЕС и ще допринесе за укрепване на взаимоотношенията между държавните институции и гражданския сектор.

     Представители на събитието на 4 и 5 юни в к.к. „Св. Св. Константин и Елена" от Областна администрация Добрич, са заместник областният управител д-р Катя Ганова и гл. експрет Кемал Асан.
Актуално

съобщение

анкета