Областният управител участва в Дванадесетото заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт”

     Днес, 4 юни, във Велинград министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, който е председател на Комитета за наблюдение, ще открие Дванадесетото заседание на КН на ОП „Транспорт". Програмата за деня предвижда представяне на напредъка по инфраструктурни проекти.

     Статусът на изпълнението на Оперативна програма „Транспорт" ще бъде представен чрез отчетни доклади от представители на НК „Железопътна инфраструктура", Агенция „Пътна инфраструктура", „Метрополитен" ЕАД, ДП „Пристанищна инфраструктура" и ИА „Проучване и поддържане на река Дунав". През втория ден от заседанието, на вниманието на участниците ще бъде предложен за обсъждане Годишният доклад за изпълнението на ОПТ за 2011 г., както и финансовото и физическо изпълнение на програмата. Ще се разисква и подготовката на програмния период 2014-2020г., както и изпълнението на Комуникационния план и мерките за публичност.

         Областният управител Желязко Желязков участва в заседанието в качеството си на редовен член на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт".
Актуално

съобщение

анкета