Заместник областният управител Владимир Калчев лобира в НАПИ за ремонт на пътищата

 

     На 23 април в София заместник областният управител Владимир Калчев проведе срещи в Национална агенция „Пътна инфраструктура". С директора на Дирекция „Ремонт и експлоатация на пътищата" Благовеста Дидьова, са обсъдени няколко варианта на предварителни  количествено- стойностни сметки, предложени от зам.областния управител. Те касаят  текущи ремонти на пътни отсечки в община Генерал Тошево, а именно между селата Преселенци- Горица- Великово- Сираково- Сърнено, с дължина 15 км и   Сърнено- Спасово, с дължина 4 км.

     Пътната настилка на тези участъци е в крайно лошо състояние. Следствие дългогодишната експлоатация асфалтът е разрушен. Влошените  технически и оперативни характеристики са сред основните препятствия  за осъществяване на удобен и бърз транспорт, пред които са изправени жителите не само на общината, но и на цялата област.

     По време на срещата в НАПИ, Владимир Калчев е предложил цялостно преасфалтиране на участъците, като необходимата сума за целта е около 4.5 млн.лв. През следващата седмица предстои среща с изпълнителния директор на агенцията инж. Янко Янков. Ще продължат обсъжданията, както по този въпрос, така и по предложението за разширяване на пътя Добрич- Варна и довършване на участъка Добрич- Албена.

     Темата за подобряване на транспортната  инфраструктура е приоритетна за екипа на Областния управител на Добрич. Във фокуса на внимание на д-р Ердинч Хаджиев и неговите заместници, е усъвършенстването и модернизирането на пътната мрежа, като ключов фактор за привличането на инвеститори в региона, и заявен общ стремеж да се отговори на изискванията и на бизнеса, и на всички жители на Област Добрич за удобен  транспорт.

 
Актуално

съобщение

анкета