Областният управител ще вземе участие в публично събитие, организирано от министър Томислав Дончев

     На 29 май в Министерски съвет се организира публично събитие, на което ще бъдат представени резултатите от оценката на напредъка по отношение постигане на целите/приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка /НСРР/ и на съответния принос на Оперативните програми към тях.

     Оценката е извършена в рамките на проект „Оценка на изпълнението на Структурните инструменти съгласно заложените цели в НСРР 2007-2013г." на Централното координационно звено.

     Областният управител Желязко Желязков ще участва в публичното събитие по покана на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.

 

 
Актуално

съобщение

анкета