В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Областният управител участва в международна конференция с икономическо значение

     Днес, 17 май от 10 часа, в комплекс „Ривиера", к.к. Златни пясъци, започва двудневен международен форум на тема „Интегрирано управление на крайбрежните зони в ЕС и биоразнообразието". Темата през първия ден е: „Устойчиво развитие и ефективност на ресурсите в Черноморския регион".

     Сред дискутираните въпроси ще бъдат европейските политики за устойчиво развитие и ефективност на ресурсите на Европейския съюз с фокус върху Черно море, провеждането на активна политика по отношение на балканските и черноморски страни, изпълнението на съвместни проекти и др.

     Главна цел на форума е да се консолидират политическите усилия с тези на академичните среди, частния бизнес и неправителствените организации, работещи в тази област. Откриването на нови икономически възможности с отчитане на въпросите по опазване на околната среда, превенцията на природни бедствия и ефективното използване на ресурсите ще се разискват съвместно от представители на Европейската Комисия, Европейския и Българския Парламент, представители на изпълнителната власт, академичните среди, частния бизнес и неправителствени организации.

     Областният управител Желязко Желязков участва в международната конференция по покана на Областния управител на Варна Данчо Симеонов.

        

 
Актуално

съобщение

анкета