Областният управител участва в заседание на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие

 

     Днес, на своето  второ заседание,  областни управители и кметове - членове на новоучредения орган,  ще  обсъдят  и приемат  Вътрешни правила за работата на Регионалния координационен комитет към РСР в Североизточен район.

     Ще бъде изслушана информация за мястото на СИР спрямо останалите райони  по отношение изпълнението на операциите по Оперативните програми 2007-2013г.

     Основна функция на Регионалния координационен комитет е да осигурява ефективна и ефикасна координация и взаимодействие при изпълнение на  оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Североизточен район и в диалог и сътрудничество областите и общините да работят в интерес на развитието на Североизточен район.

 
Актуално

съобщение

анкета