В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Повече от 430 тона отпадъци са събрани в рамките на екоинициативата

     При добра организация и ефективно взаимодействие, акцията „Да изчистим България за един ден" отчита добри резултати. Над 10 000 души почистиха всички маркирани места на територията на област Добрич. Събрани са над 430 тона отпадъци, като почти навсякъде, те вече са извозени.

Резултати от общините:

Каварна: В акцията „Да изчистим България за един ден" са се включили около 400 души на територията на общината. Всички събрани отпадъци - около 80 тона, са депонирани на депото за неопасни отпадъци на община Каварна.

Генерал Тошево: 600 доброволци са участвали в кампанията. Извършено е и организирано почистване в големите населени места като с. Кардам - 4 обекта, с. Къпиново- също 4 обекта, както и в по- малките села. 10 тона отпадъци са извозени на депото за неопасни отпадъци до кв. Пастир, Ген. Тошево.

Тервел: В почистването  са се включили 1431 лица. От училища и детски градини - 1078, от НПО - 170, от общинска администрация - 103, в село Безмер - 20, в село Зърнево - 60. Почистени са всички обявени места и 6 броя нерегламентирани сметища. Общото количество събрани и извозени отпадъци е: 9 тона и 8 тона зелена маса от почистването на гробищния парк.

Община Крушари е събрала и извозила 3 камиона /16 кубикови/ или 14 тона отпадъци. В почистването са се включили 40 доброволци.

Шабла: В акцията са се включили около 650 души - представители на общини, кметства, организации, доброволци. Отпадъците са събрани на 5 предварително определени точки, от където днес, 15 май, ще бъдат извозени от „Екоколект"АД за рециклиране. 150 тона е събраното количество на територията на общината.

Балчик: Над 2000 души са се включили в екоинициативата. Извозени са общо 76 тона отпадъци /51 т от града, 20 т от населените места в общината и 5 т от Горско стопанство- Балчик/.

Община Добричка1409 души от всички населени места на общината са участвали в акцията на 12 май. Събраното количество отпадъци - около 30 тона, вече е извозено.

Община Добрич: Като цяло кампанията е преминала успешно, отчитат от общината. 17 фирми, 22 ведомствата, 6 училища, 5 НПО са се включили в акцията на 12 май. Почистени са всички места, маркирани на картата и други, които не са посочени. Общото количество събран и извозен /смесен/ отпадък е 62 тона /което е 70% от ежедневното количество/, както и 160 кг чиста пластмаса.

     Препоръка на специалисти и еколози от област Добрич: Удачно е да се помисли за "изтегляне" в по- ранен период на националната кампания. 12 май е твърде късна дата: избуялата растителност затруднява работата, скрива боклуците и  създава проблеми при събирането им. Оптималната дата за такава инициатива е около 20 април, препоръчват експерти.

 
Актуално

съобщение

анкета