Работна среща с румънски партньори

 

       Поредна работна среща с представители на окръг Констанца и на Националната агенция „Пътна инфраструктура" се проведе днес  под председателството на зам. областния управител инж. Михаил Стоев. Във връзка с подписана декларация между местните и регионални власти на Област Добрич и окръг Констанца за изграждане на трансграничен път Добрич- Крушари- Коритен- Добромир- Баняса, се активизира процесът за внасяне и реализиране на проекта в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013г. На този етап, стана ясно от разискванията по време на днешната среща, са подготвени предпроектните проучвания от страна на НАПИ, преведени са на английски език, попълнени са апликационни форми, в съответствие с българското законодателство и са предоставени  на румънската страна. В процес на разработка е техническата документация по проекта. В дискусията се доизясниха технически  параметри и се обсъдиха възможностите за улесняване на процеса за съфинансиране.

        Последователното реализиране на  етапите от строителството на трансграничния туристически път между община Крушари и Баняса не само ще допринесе за постигане на целите на Програмата за трансгранично сътрудничество, но и ще подпомогне  социално-икономическото и културно развитие на двете побратимени общини, заяви в предварителен разговор с румънските партньори Областният управител д-р Ердинч Хаджиев.  Съществуването и поддържането на подходяща пътна инфраструктура с добри характеристики е основен приоритет в утвърдените програми на Областна администрация и е в основата на стопанския растеж на областта.   
Актуално

съобщение

анкета