44-има кандидати за работа в Областна администрация Добрич

     Днес в Областна администрация се проведе конкурс /тест/ за длъжността младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". От допуснатите до конкурса 55 кандидати, на първата част от изпита се явиха 44-има.

     Конкурсът за длъжността младши експерт в отдел „Регионално развитие и административен контрол" в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" бе обявен със заповед на Областния управител и в законовия срок в Областна администрация постъпиха 56 заявления за работа. Допуснати до явяване бяха 55 кандидати, от които днес се явиха 44-има.

     Малко след 10 ч. в зала "Европа" бе изтеглен вариант №3 на теста в присъствието на всички желаещи да работят в институцията и конкурсната комисия с председател заместник областния управител д-р Катя Ганова.

     Резултатите ще бъдат обявени на таблото на І етаж в сградата на Областна администрация и ще бъдат публикувани на сайта на администрацията http://www.dobrich.government.bg/ до края на работния ден на 7 май, понеделник.

 
Актуално

съобщение

анкета