Районната избирателна комисия е назначена с Решение на ЦИКЕП

prev next
   

     С Решение №ЕП-39 от 16 април 2009г. ЦИКЕП  назначава Районна избирателна комисия в 8-ми Добрички избирателен район, в състав 25 членове, считано от 23 април 2009г.

Състав:

Председател:   Мая Йорданова Димитрова,

Зам.- председател: Георги Господинов Желев,

Секретар: Сениха Ахмед Рюстем,

Членове:

Деян Христов Дяков,

Васил Стоянов Вичев,

Горан Панов Панов,

Зоя Димитрова Хлебарова,

Йорданка Стойкова Мишева,

Красимир Иванов Павлов,

Николай Филипов Колев,

Светлана Андонова Николова,

Руска Николова Димитрова,

Мариана Василева Петрова,

Марине Руменова Галева,

Нежля Неджати Амди,

Илхан Вели Мустафа,

Даниела Василева Пеловска,

Ерхан Керимов Ибрямов,

Румен Кирилов Чамурлийски,

Живко Андреев Жеков,

Йордан Димитров Манов,

Койчо Петков Коев,

Ивелина Тодорова Йорданова,

Детелина Мирева Симеонова

Добромир Паунов Добрев.

 

 

 
Актуално

съобщение

анкета