Координати на отговорните лица по общини, свързани с кампанията

В таблицата са посочени координатите на служителите от всяка община на територията на област Добрич, които са отговорни за провеждането на кампанията "Да изчистим България за един ден". Инициативата за почистване на страната ще се проведе на 12 май 2012 г.

 

ОБЩИНА

ОТГОВОРНО ЛИЦЕ

КООРДИНАТИ

ТЕЛЕФОНИ

ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Добрич

Теодора Петкова - главен експерт „Опазване на околната среда",

 058/ 601 207

 t_petkova@dobrich.bg

Галя Мандева - главен инспектор „Опазване на околната среда"

 058/ 604 578

 g_mandeva@dobrich.bg

Добричка

Васко Добрев Георгиев

 058/ 600 889

 v_dobrev@dobrichka.bg

 

Балчик

инж. Мария Кунева - старши инспектор „Екология"

 0579/ 71045
 0895 554 025

 m.kuneva@obadm.balchik.net

Светлана Недева - главен специалист „Екология"

 0579/ 71045

 s.nedeva@balchik.bg

инж. Екатерина Стоянова - управител ОбП „БКС"

 0579/ 72145
 0895 554 025

 obp_bks@abv.bg


Каварна

Елица Петрова - началник отдел „Екология"

 0570/ 8 18 36
 0887 853 115

 obshtina@kavarna.bg

Петър Ташев - началник отдел „Озеленяване"

 0570/ 8 51 02
 0885 022 573

 obshtina@kavarna.bgШабла

Георги Тодоров, заместник кмет „Икономическо развитие"

 05743/ 4145
 0882 277 260

 eco@ob-shabla.org

Галя Камберова - главен експерт „Екология"

 05743/ 5037
 0889 044 568

 eco@ob-shabla.org

Генерал Тошево

Галина Георгиева - еколог

 05731/ 2020

 mail@toshevo.org


Тервел

Жанета Тодорова Стоянова -        младши специалист „Екология"

 0882 301 332

 janeta.t.stoyanova@abv.bg


Крушари

Димитрина Желева Петрова - директор на дирекция „Регионално развитие и хуманитарни дейности"

 05771/ 2786
 0887 492 750

 djbp@abv.bg
Актуално

съобщение

анкета