Нов директор на дирекция в Областна администрация

prev next
 

     Днес, 2 април, Областният управител Желязко Желязков представи пред служителите на Областна администрация Добрич новия директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" /АКРРДС/. Валентина Николова е  назначена със заповед на Областния управител, след спечелен конкурс за длъжността.

     „След две години и половина специализираната дирекция има нов директор, който има опит, работил е в сферата на общинската администрация" - съобщи Областният управител, представяйки В. Николова. Той отправи пожелания за успех на новата позиция, и изрази увереност, че новият член на колектива ще навлезе бързо в работата и  целият екип на администрацията ще съдейства за това.

     В краткото си представяне Валентина Николова съобщи, че има 32 години стаж, от които 12 години на ръководни длъжности:  в продължение на 10 г. тя е била  Секретар на община Крушари /1999 г.-2009 г./, а до назначаването й в Областна администрация е Директор  на Дирекция „Административно- правно и информационно обслужване" в същата община.

     Валентина Николова е завършила Варненския свободен университет „Черноризец Храбър", специалност „Държавна администрация".

     Семейна е, има две деца и две внучета.
Актуално

съобщение

анкета