Мащабният обществен проект „Да изчистим България” вече е в напреднала фаза и набира сили

     Област Добрич е част от тази националната кампания. Припомняме, че Областна администрация бе сред първите администрации, заявили партньорство и подкрепа за мащабната екоинициатива „Да изчистим България!". Още през месец август 2011 г. Областният управител излезе с призив към жителите на областта за гражданска активност и ангажираност към екопроекта. Посочена бе необходимостта от  обединяване на потенциала на гражданите, институциите и бизнеса, за да станат градовете и населените места в нашия добруджански край по-чисти, да запазим красотата на природата и да се възпитава чувство на отговорност у всеки, така че и след провеждането на акцията на 12 май, да се постигнат трайни резултати в отношението към екологията.

     Осемте общини на територията на областта също заявиха съпричастност към инициативата и още в началото на 2012 г. планираха провеждането на различни дейности с екотематика, изготвиха информационни календари. Предстои до 30 март отговорните лица от всяка община да изпратят списъците с конкретизирани места за почистване на адреса на проекта: daizchistim@btv.bg.

     В съответствие със своите правомощия, в началото на месец март, Областният управител Ж. Желязков се обърна с писмо до кметовете и ведомствата, които имат отношение към организацията и провеждането на мащабния проект в областта за предприемане на съответни мерки, сред които: осигуряване на подкрепа и съдействие на служителите от местните институции, координиране на действията между всички заинтересовани страни с оглед постигане на максимална ефективност на кампанията. Обърнато бе внимание върху осигуряването на своевременно, безпроблемно извозване и депониране на отпадъците на регламентирани места; спазване на изискванията за безопасност и защита на гражданите при провеждане на масови мероприятия и др.

     Месец и половина преди датата 12 май, Областният управител припомня още веднъж необходимостта от коректно и отговорно изпълнение на набелязаните дейности и спазване на сроковете, което ще гарантира успешно провеждане на националната кампания "Да изчистим България за един ден" на територията на област Добрич.
Актуално

съобщение

анкета