Започна европейската седмица „Влез в Интернет!”-2012

„Влез в Интернет!”-2012 е мотото на европейска кампания, организирана от Телецентрове-Европа, която започва от днес. В дните от 26 до 30 март, се очаква над 200 000 души от 50 страни, да се включат в инициативата, като някои от тях ще влязат за първи път в Интернет пространството, други ще повишат своите компютърни знания и умения. България, също се присъединява към европейската кампания, която ще премине под патронажа на заместник-председателя на Европейската комисия и комисар по Цифровия дневен ред на Европа Нели Крус. На интернет-страницата на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” – http://www.esmis.government.bg/, е поставен официалният банер, от който е достъпен сайта на кампанията, и чрез който се участва в анкетата. При влизането е необходимо, посетителят да маркира своята възраст, пол и образование.

Целта на европейската инициатива „Влез в Интернет!”-2012, (http://www.getonlineweek.eu/) е повишаване на цифровата грамотност на европейските граждани и отчитане на онлайн-уменията на участниците. Телецентровете в Европа ще помогнат на хиляди хора за първи път да влязат в Интернет. Те ще се превърнат в своеобразни обучителни школи и библиотеки, в които ще се използват и нови образователни продукти, в помощ на младите хора, при търсене на работа, навлизане на жените в сферата на ИКТ, взаимното обучение на различни поколения, участие на повече хора в гражданското общество. Специално за кампанията е разработена социално-иновативна програма, наречена „Реални умения”, чрез която ще се направи диагностика на компютърните навици и умения на хората в режим онлайн. Тази програма, е създадена специално за младежите, които да оценят собствените си възможности, както и да разберат, какви ИКТ знания са им необходими, за да са конкурентноспособни на пазара на труда.  
Няколко са темите на тазгодишната кампания – Първи клик – за тези, които до момента не са ползвали компютър; ИКТ за работа – за безработни и хора, заплашени от уволнение; Електронни граждани - запознаване с услугите на електронното правителство; Баби и момичета онлайн; Жени онлайн; Безопасен Интернет – за деца, родители и педагози;  Онлайн услуги.

Първата европейска проява „Бъди онлайн” започва през март 2010 г., в рамките на европейска седмица на ИКТ умения (eSkills Week). В нея се включват над 68 000 човека, от 42 страни, които за първи път влизат в Интернет. През март 2011 г., Интернет-броячът отчита участие в кампанията на 112 000 души в 37 страни, в рамките на една седмица.  
Сега, в инициативата „Влез в Интернет!”-2012, ще участват и компютърни центрове от Африка и Азия, като целта е привличането на повече региони и хора в онлайн-пространството и обмена на компютърни знания и умения.  
Актуално

съобщение

анкета