Заповед на Областния управител във връзка с недопускане на запалвания и пожари на територията на област Добрич през пролетния сезон и пролетното почистване през 2012 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 127ж, т. 1, чл. 127з, т. 1 и 2 и чл. 127к, т. 1, 4 и 6 от Правилника за прилагане на закона за МВР във връзка с усложняване на пожарната обстановка и недопускане на запалвания и пожари на територията на област Добрич през пролетния сезон и пролетното почистване през 2012 г.

 

Прикачен файл със Заповедта
Актуално

съобщение

анкета