Актуализирана справка за представителите на РСР в Североизточен район в оперативните програми

     Областният управител Желязко Желязков изпрати актуализирана справка на представителите на Регионалния съвет за развитие в Североизточен район и техните заместници в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и на Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

     Представителите бяха определени на заседание на РСР СИР,  проведено в Добрич на 15 март 2012 г.

     В прикачения файл можете да видите актуализирана справка на представителите.

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета