В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Представители на Областна администрация ще обсъждат риска от наводнения

     Съгласно Европейската директива за наводненията и на основание Закона за водите, Басейнова дирекция за управление на водите с център Плевен, е изготвила Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения /ПОРН/ в Дунавски район.

     Задачата на ПОРН е на базата на налична и леснодостъпна информация да се извърши преглед на миналите наводнения и нанесените щети, да се анализира вероятността за повторение и да се оценят възможните неблагоприятни последици на потенциални бъдещи наводнения.

     Целта е тази предварителна оценка  да послужи като основа за предстоящо определяне на Райони със значителен потенциален риск от наводнения.

     В тази връзка Басейнова дирекция за управление на водите с център Плевен,  стартира поредица от обществени обсъждания на проекта.

     На 21 март в Русе, Областна администрация Добрич ще бъде представена на събитието от главния секретар Божидар Божилов и главен експерт Красимир Куртев.

 
Актуално

съобщение

анкета