Заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

     На 29 февруари от 10.30 ч. в Пресцентъра на Областна администрация ще се проведе заседание на Обл.ССЕИВ. Доклад за дейността на съвета през 2011 г. ще представи зам. областният управител д-р Катя Ганова.

     Дневният ред на заседанието предвижда:

  • 1. Доклад за дейността на Обл.ССЕИВ през 2011 г.
  • 2. Доклад за предприети мерки от общинските администрации по приемане на Общински програми за интеграция на етническите малцинства, и планове за изпълнението им. /докладват: упълномощени представители на общинските администрации/
  • 3. Доклад за дейността на общинските съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси през 2011 г. /докладват: упълномощени представители  на общинските администрации/
  • 4. Други.Актуално

съобщение

анкета