В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Констатации и предписания за инспектираните язовири

     Извършените съвместните проверки от Областна администрация Добрич и НЕК „Язовири и каскади" към МИЕТ сочат, че няма основание за пряка опасност и сериозна тревога в населените места.

            Какво констатираха проверяващите:

            От потенциално опасните 11 язовира, до вчерашния ден - 21 февруари, са инспектирани 10. Днес ще бъде посетен и последният от тях - язовир Дрян, за който комисия, назначена от кмета на Генерал Тошево е констатирала, че е завирен /пълен/ на 40 % от обема.

            В момента преливат язовирите: Залдапа, Плачи дол 1, Плачи дол 2, Полк. Минково и Ляхово. Направени са предписания за сваляне на нивото според спецификата и особеностите на всеки язовир.

            За останалите водоеми състоянието е следното:

Яз. Смолница 1 е пълен, яз. Смолница 2 е пълен на 60%, яз. Малка Смолница е пълен на 25 %, яз. Оногур - на 30 %, яз. Одринци - на 20 %.

            Празни са язовирите: Пластхим-Тервел, Македонка, Абрит.

            За всички язовири са издадени съответни технически предписания. Изпратени са и предписания към собствениците и ползвателите на водоеми за намаляване на нивото на водата.

            Забележка: Язовирите Залдапа, Смолница 2 и Абрит, които са посетени вчера, са извън списъка на потенциално опасните язовири.

 
Актуално

съобщение

анкета