В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Всички пътища от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия

Електроснабдяване: Няма селища без ток.

Водоснабдяване: Няма вода по високите места на с. Миладиновци, община Добричка.

     Пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия.  

     Няма селища без достъп. В 13 15 часа е докладвано, че отсечката Телериг - Зимница, община Крушари,  е почистена.

    Температура: 8ºС. Тихо време.                                                                                                                  
Актуално

съобщение

анкета