В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

Обстановката без промяна

Към 730 часа,

Електроснабдяване: 
Няма населени места без електрозахранване.

Водоснабдяване
Няма селища без водоснабдяване.

Транспорт:
Всички пътища от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия и основно мокри. Частични заледявания има в района на Тервел, четири машини опесъчават. Пътя за с. Зимница е непроходим, но кметът на Община Крушари е поел ангажимент да изпрати техника за разчистване на отсечката.                                                                                                       

Метеообстановка
Температура: -2ºС, ясно, слаб южен вятър със скорост 3,7 м/с.
Актуално

съобщение

анкета