Регионален генерален "В и К" - план за Добрич бе обсъден на работна среща

     Днес, 7 февруари, в Областна администрация - Добрич  се проведе работна среща във връзка с проекта по изготвяне на Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на обособена територия „В и К"  Добрич. Срещата бе ръководена от Областния управител Желязко Желязков. Присъства екип на  „ЕЖИС ИНФРАСТРУКТУРА БЪЛГАРИЯ" ДЗЗД, ангажирани с изработването на проекта. Участие в срещата взеха кметове и представители на общините от област Добрич, управителят на водното дружество Дамян Калчев, заместник областните управители Т. Георгиев и д-р Катя Ганова, гл. секретар Б. Божилов и експерти от Областна администрация.

     Целта на Регионалния генерален план е да се направи оценка на водоснабдителните и канализационни системи и да се определят инвестиционните нужди. До края на месец март е срокът за дефиниране на проблемите в сектора и за систематизиране на  информацията, а до месец август трябва да се изготви краткосрочна програма за най-неотложните дейности и предложония за тяхното решаване. Генералният план ще съдържа и дългосрочна прогноза до 2020 година, което е предпоставка за определяне на  инвестиционните нужди и тяхното планиране. Срокът за предаване на Регионалния генерален план в МРРБ, е краят на 2012 г.

     На срещата бе обсъдена комуникацията и координацията между екипа на Консултанта и заинтересованите страни. Общините заявиха готовност за съдействие в процеса на систематизиране на необходимата информация.

     Припомняме, че на 26 януари Областният управител участва в информационна среща, организирана от МРРБ, във връзка с регионалните генерални планове за водоснабдяване и канализация. Успешното реализиране на проекта е основен приоритет за Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ще подпомогне развитието на отрасъла, по- доброто планиране и приоритизиране на инвестициите, както и повишаване на качеството на услугите в страната.

 
Актуално

съобщение

анкета