Сигнализирайте Областния управител за некоректно отношение от страна на държавни институции и ведомства

           Областният управител се обръща към жителите на Област Добрич с призив да сигнализират незабавно за нередности, лошо административно обслужване и некоректно отношение към граждани от страна на служители на държавни ведомства и институции на територията на областта.

            Сигналите можете да изпращате на електронния адрес на Областна администрация Добрич: governor@dobrich.government.bg, или да подавате в Бюрото за комплексно обслужване на Областна администрация на адрес: ул. „Независимост"№5.
Актуално

съобщение

анкета