Областният управител ще участва в информационно събитие, организирано от МРРБ

     На 26 януари МРРБ организира в София събитие във връзка с изготвянето на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация. Ще присъстват представители на всички отговорни институции - МОСВ, Министерство на здравеопазването, както и на Министерски съвет, областни управители, кметове, управители на В и К и др.

     През декември 2011 г. МРРБ подписа договори за изготвяне на „Регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация" в изпълнение на Закона за водите и като част от проект „Развитие на общинската инфраструктура", финансиран със заем от Международната банка за възстановяване и развитие и национално съфинансиране.     

     Успешното реализиране на проекта е основен приоритет за Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ще подпомогне развитието на отрасъла, по- доброто планиране и приоритизиране на инвестициите, както и повишаване на качеството на услугите в страната.

           
Актуално

съобщение

анкета