Областният съвет за развитие избра представители за РСР

     Областният съвет за развитие избра трима представители на общините от Област Добрич в Регионалния съвет за развитие на Североизточен район,  в съответствие с Закона за регионалното развитие.  

     Вземането на това решение е свързано с актуализиране на състава на Регионалния съвет за развитие на Североизточен район, вследствие на проведените избори за местна власт и местно самоуправление през 2011 г. Предстои провеждане на заседание на Регионален съвет за развитие на Североизточен район. Регионалният съвет за развитие следва да определи състава на  Координационен комитет за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

     Мандатът на председателството на Регионалния съвет за развитие за периода от м.януари до м. юни 2012 г. ще се поеме от Областния управител на Област Добрич Желязко Желязков.

     На провелото се днес заседание, съгласно чл.18, ал. 5 от Закона за регионалното развитие, бяха избрани трима представители на общините от Област Добрич в Регионалния съвет за развитие. Това са: Детелина Николова - кмет на община Добрич, Петко Петков - кмет на община Добричка и Иван Кьосев - председател на Общински съвет Каварна.

     По т. 2 от Дневния ред бе представена кратка презентация на схемата за енергийна ефективност: Процедура за финансиране на проекти по  Международен фонд „Козлодуй".

 

 

 

 

 Прикачени файлове


Актуално

съобщение

анкета