Отменя се срещата за 23 януари 2012 година

     Във връзка с решението на правителството да оттегли свое Решение с №427  от 2011 г., и във връзка с гласуваното от Народното събрание Решение за безсрочна забрана на прилагането на технологията хидравлично разбиване при проучване и/или добив на шистов газ и нефт на територията на Република България и в акваторията на Черно море, Областният управител отменя насрочената за 23 януари среща в Областната администрация Добрич.

     Очакваното приемане на регламент за шистовия газ, както и на решение на Европейската комисия за територията на цяла Европа, ще подпомогнат един широк обществен дебат с всички инвеститори в тази област, и природозащитни организации.

     Областна администрация Добрич, като коректен партньор на гражданските структури, запазва правото си на по- късен етап да реализира дискусия по темата.
Актуално

съобщение

анкета