Среща на Областния управител с представители на инициативата „Добрич срещу шистовия газ”

     Областният управител Желязко Желязков днес прие граждани, представители на инициативата „Добрич срещу шистовия газ". Обсъдена бе възможността за организиране на среща в широк формат, на която да бъдат коментирани въпроси, свързани с дейността по проучването и добива на шистов газ.

     Представителите на инициативата Пепа Рашева и Деньо Павлов изложиха своите виждания и опасения, че съществува голям риск от замърсяване на водата, и изразиха категоричната позиция на много наши съграждани, решени на действия за недопускане на проучвания и добив на този вид газ в областта.

     Областният управител прие идеята за среща с нужната сериозност, защото счита, че безопасността на хората и околната среда е основополагаща ценност, но по тази тема не бива да се допускат спекулации. Той счита, че това би била полезна дискусия по много важни въпроси, на които добруджанци имат право на отговор.

     Участниците в срещата се обединиха около решението да се организира в Областна администрация  дискусия в последната седмица на месец януари, на която да бъдат поканени представители на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, народните представители от Добричкия многомандатен избирателен район, кметовете на общини, представители на НПО и сдружения.

 
Актуално

съобщение

анкета