Над 120 граждани са посетили приемните дни на Областния управител през 2011 г.

     През изминалата 2011 година повече от 120 граждани са посетили приемния ден на Областния управител Желязко Желязков. Темите, по които е търсено съдействие от институцията имат различен характер, но в голямата си част са свързани със земеделски въпроси и разпореждане със земи и имоти. Отправят се запитвания за полагащи се обезщетения за репресирани лица и програми за заетост. Сравнително  малка част от въпросите имат обществен характер и касаят дейността или допуснати нередности във ведомства, сред които „В и К", Е.ОН, кметства и някои общински администрации.

     По- голяма част от гражданите, посетили приемния ден, търсят съдействие по теми от частен характер: трудова заетост, пенсионна система,  ред и сигурност, имуществени спорове, съдебни дела, здравни проблеми - въпроси, които не касаят конкретно Областна администрация и не са в правомощията за решаване от  Областния управител. Въпреки това, на гражданите се оказва съдействие и се насочват към компетентните органи и институции. Когато по даден проблем има заведена преписка в Областна администрация, Областният управител предварително се запознава с движението на документите и становището на съответните експерти. Своевременно се извършват справки, и ако сигналите касаят други ведомства и институции, се изискват  отговори, които се изпращат на  съответното лице.

     И през 2012 г. в Областна администрация Добрич се запазва установеният график за приемни дни на Областния управител: всеки 3-ти вторник от месеца от 10 часа след предварително записване в Бюрото за комплексно обслужване.

     Заместник областният управител д-р Катя Ганова приема граждани всеки 2-ри вторник от месеца, а колегата й Тодор Георгиев - всяка 2-ра сряда от месеца.
Актуално

съобщение

анкета