Областният управител присъства на Общото събрание на съсобствениците на Корпус 2

     На 9 декември в Пресцентъра на Областна администрация - Добрич, се проведе заседание на Общото събрание на съсобствениците на административната сграда на пл. "Свобода" № 5.

     След проведената дискусия, участниците са приели единодушно предложените решения.

     Първият разискван въпрос на заседанието е бил за уточняване на клаузите по договора за наем, който предстои да се подготви между „Мобилтел" ЕАД и съсобствениците на административната сграда. В тази връзка е решено:

  • 1. Да се изготви споразумение между М-тел и етажните собственици, на базата на което M-тeл да изплати дължимата сума за наем за периода 01.07.2010 г. - 31.12.2011 г. до края на м. декември 2011 г., в 5 дневен срок от датата на получаване на фактура. Споразумението да бъде подписано от Областния управител, в качеството му на Управител на етажната собственост.
  • 2. Да се промени срокът на предоставения проектодоговор с наемателите от 10 на 5 години и да се нанесат съответните корекции в текста на договора.

     Вторият основен въпрос в работата на заседанието е бил проблемът с падналия алуминиев профил на 06.12.2011 г. от сградата през миналата седмица. Присъстващите са били информирани, че Областният управител незабавно е пристъпил към изготвяне на писмо с искане за отпускане на парични средства за ремонт. Съсобствениците са помолени за максимално бърза организация за набавяне на необходимия финансов ресурс от всички. Решено е да се отстранят или укрепят незабавно 4 висящи ламарини от сградата от страна на фирма „Ире 7" ООД. Постъпило е предложение да се потърсят и други фирми, които да предложат оферти за неотложния ремонт на сградата.

                 
Актуално

съобщение

анкета