Заместник областeн управител

 

files/upload/2023/ZAM.OU.jpg

 

 

Живко Николов Желязков

 

     Роден е на 31.07.1979 година.

 

     Завършил магистърска степен в шуменски университет „Епископ Константин Преславски" през 2001 г. Притежава сертификати за работа по проекти в сферата на образованието и различни компетентности, свързани с упражняване на професията му на педагог. Има специалност по политически науки.

 

     Трудовият му път започва като учител по география и биология в Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост в Добрич през 2001 г. Има опит като общински съветник в Общински съвет Добрички.

     През периода 2017-2021 г. е назначен за заместник областен управител на област Добрич.

     От 2021 г. до назначаването му за заместник областен управител работи като педагогически съветник и старши учител в ПГ по транспорт, обслужване и лека промишленост в Добрич.

     Семеен с две деца.

 

Приемен ден: всеки втори четвъртък от месеца от 10.00 ч. до 12.00 ч. след предварително записване


Актуално

съобщение

анкета