В Областна администрация работи денонощна телефонна линия в помощ за граждани на Украйна - 0888478606

171 решения за предходния мандат /2007-2011 г./ на общинските съвети в Област Добрич са били върнати от Областния управител

     В предаването „Открито студио" на Радио Добруджа Областният управител Желязко Желязков съобщи, че по- голяма част от върнатите решения са били на общинските съвети на Генерал Тошево, Добричка и Крушари, а най-малко са констатираните нарушения в местния парламент в община Добрич.

     Като най-чести нарушения при вземането на решения от страна на общинските съвети, Областният управител посочи предприемането на промяна на вида общинска собственост - от публична в частна, без преди това да е извършена промяна в предназначението на имота; при учредяване право на строеж, не се спазва закона за общинската собственост; не се спазва правилник, който е определен от него - например в дневния ред да влизат само материали, по които постоянните комисии са излезли със становище или решение. Областният управител е оспорил 75 решения пред Административен съд - Добрич. При 25 решения и една наредба, съдът се е произнесъл в полза на държавата. 41 от делата са прекратени, по настояване на Областна администрация, след като общинските съвети са коригирали своите неточности. Само 9 от жалбите са отхвърлени от съда, което означава, че контролът, който прилага Областният управител на Добрич спрямо работата на общинските съвети е сериозен, заяви в ефира на Радио Добруджа г-н Желязков.

 

 

 

                                       
Актуално

съобщение

анкета