Подготвя се Междинният доклад за изпълнение на Социалната стратегия

     В изпълнение на решенията от заседание на основния екип на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за социални услуги, през изминалата седмица членовете на екипа заедно със заместник областния управител д-р Катя Ганова, извършиха посещения на всички социални услуги на територията на Област Добрич - домове, дневни центрове, обществени трапезарии, социален патронаж.

     В момента се подготвя Междинният доклад за изпълнение на дейностите по стратегията през 2011г. Той ще бъде представен за съгласуване на заседание на разширеното Звено за мониторинг и оценка, което ще се проведе на 15.11.2011г. от 10:30 часа в зала Пресцентър на Областна администрация Добрич. 

 

 

 

 

 

                                       
Актуално

съобщение

анкета