ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

01.11.2011
Областният управител свиква новоизбраните общински съвети

     По силата на Закона за местното самоуправление и местната администрация, Областният управител Желязко Желязков  насрочи първото заседание на новоизбраните общински съвети в осемте общини на Област Добрич, както следва:

04.11.2011 г. -   9.30 ч.  - община Добрич

04.11.2011 г. - 10.00 ч.  - община Добричка

04.11.2011 г. - 16.00 ч.  - община Балчик

04.11.2011 г. -   9.30 ч.  - община Генерал Тошево

04.11.2011 г. - 16.00 ч.  - община Тервел

04.11.2011 г. - 16.00 ч.  - община Крушари

07.11.2011 г. -  10.00 ч.  -  община Каварна

07.11.2011 г. - 14.00 ч.  -  община Шабла.

     Заседанията се свикват при следния дневен ред:

  • 1. Откриване на заседанието от най-възрастния общински съветник.
  • 2. Избор на председател на Общински съвет.

 files/upload/2011-izbori/dobrich_01__550_x_774_.jpg

 

files/upload/2011-izbori/dobrichka_01__550_x_774_.jpg

 files/upload/2011-izbori/balchik_01__550_x_774_.jpg

files/upload/2011-izbori/gen.toshevo_01__550_x_774_.jpg 

files/upload/2011-izbori/tervel_01__550_x_774_.jpg

files/upload/2011-izbori/krushari_01__550_x_774_.jpg

 files/upload/2011-izbori/kavarna_01__550_x_774_.jpg 

 files/upload/2011-izbori/shabla_01__550_x_774_.jpg