ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

05.07.2011
В Областна администрация се проведе заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата

     Днес, 5 юли 2011 г., в Областна администрация Добрич се проведе учредително заседание на Регионалния консултативен съвет /РКС/ по опазване на горите, дивеча и рибата при Регионалната дирекция по горите гр. Варна.  Преди заседанието представителите на РДГ- Варна запознаха заместник областния управител Тодор Георгиев с функциите и задачите на консултативния съвет.

     Новосъздаденият орган ще обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи опазването на горските територии, дивеча и рибата; ще осигурява взаимодействие и координация между органите и организациите, имащи отношения към проблематиката. В състава на Консултативния съвет участват по Правилник представител на Областна администрация,  представители на ОД на МВР, Пожарна безопасност, РИОСВ- Варна, НАП, екологични неправителствени организации.

     Членовете на съвета са били запознати с Доклад за състоянието по опазването на горите при РДГ - Варна през първото полугодие на 2011 г., както и с анализ на разкритите нарушения на територията на дирекцията. Обсъден е Правилникът за дейността на Регионалния съвет и график за съвместни проверки с представители на различни институции.

     Участниците в заседанието са избрали за Председател на Регионалния консултативен съвет инж. Никола Симеонов - директор на РДГ-Варна, а за зам. председател Старши експерт Левент Назим от отдел „Регионално развитие и административен контрол" в Областна администрация Добрич.