ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРАД ДОБРИЧ

Адрес на новината:

25.05.2011
Експерти на МЗХ ще разясняват възможностите за преструктуриране на фермите в Каварна

     На 27 май 2011 г., от 11 часа, в град Каварна ще се проведе семинар по информационната кампания „Инвестиции и подпомагане на животновъдните ферми", организиран от Министерството на земеделието и храните. Лектори са експертите от Дирекция „Животновъдство" към МЗХ : Виолета Кръстева - началник на отдел „Животновъдство и генетични ресурси", Силвия Василева - държавен експерт в същия отдел Слави Узунов - държавен експерт в отдел „Окачествяване и класификация на месо" и Божура Фиданска - старши експерт в отдел „Конкурентноспособност, селски райони и компенсаторни плащания". Те ще разяснят възможностите за подпомагане и финансиране на фермерите от ІІ и ІІІ категория, които трябва да модернизират стопанствата си. Стопаните ще получат и информация за изискванията, на които трябва да отговарят фермите от II и III категория, както и начина на подаване на документи по Наредба № 2.